HUMAN – emotion and mind

Human – emotion and mind.

Who am I, that as a human got a life and longing art? Art is blind without a human and has no value. A man without art it is also blind in beauty and impoverished of all higher senses. They give each other value and a better life. This feeling of man is expressed through the word, the image and the sound that brings us to the exalted beauty. It’s the feeling of life. It’s the feeling of life through two person.

Človeška čustva in um.

Kdo sem jaz, da sem kot človek dobil življenje in hrepenim po umetnosti? Umetnost je brez človeka slepa in nima nobene vrednosti. Človek brez umetnosti je tudi slep v vsej svoji lepoti in osiromašena vseh vzvišenih čutov. Ti vzvišeni občutki dajejo drug drugemu vrednost in boljše življenje. Ta občutek v človeku je izražen z besedo, sliko in zvokom, ki nas skozi te sfere pripelje do vzvišenih lepot. To je občutek življenja. To je občutek življenja skozi dve osebi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *